Tiedote 3/2019

Sähköliiton edustajiston vaaleihin avoin ehdokaslista

Vuonna 2020 on liiton edustajiston valintavuosi. Vuoden 2016 vaaleihin perustettiin uusi vaaliliitto ”Jäsenten Sähköliitto”, jonka keskeisenä tavoitteena on ollut nykymuotoisen vaalitavan muuttaminen Sähköliitossa. Tavoitteena on malli, jossa liiton jäsenet voivat vapaasti asettua ehdolle edustajiston vaaleissa ilman, että he joutuvat sitoutumaan jonkin ryhmän jäseneksi. Tarkoituksena on tehdä Sähköliiton toiminnasta jäsenlähtöisempää, yhtenäisempää ja yhteisöllisempää.

Tavoite on saanut laajasti kannatusta liiton jäsenistöltä ja aktiiveilta. Useat tapahtumat kuluneen edustajistokauden aikana ovat osoittaneet, että muutosta halutaan ja siihen ollaan valmiita sitoutumaan. Ammattiosastojen hallinnoille keväällä 2017 tehdyn kyselyn mukaan selvä enemmistö on sitä mieltä, että liiton vaalitapaa pitäisi muuttaa. Liiton edustajisto äänesti syksyllä 2018 vaalitavan muuttamisesta ja enemmistö kannatti muutosta. Sääntömuutokseen se ei kuitenkaan johtanut, koska se tarvitsee ¾ enemmistön tullakseen voimaan. Päättäjien vahvaa tahtotilaa muutokselle tulos kuitenkin peilaa.

Jäsenten Sähköliitto hankkeen tarkoituksena ei ole ollut, eikä ole synnyttää uutta ryhmää. Kuluva edustajistokausi on osoittanut, että päätökset liitossa voidaan muodostaa jäsenten toimesta laadukkaasti ilman päätöksentekoa edeltäviä ryhmäkokouksia ja ryhmäjohdon ohjausta. Muutos on jo edennyt hyvän matkaa ja kaikki merkit osoittavat, että nyt on aika mennä eteenpäin.

Jäsenten Sähköliitto vaaliliitosta edustajistoon valitut ovat katsoneet, että muutoksen on edelleen edettävä ja siksi tuleviin vaaleihin avataan Sähköliiton avoin ehdokaslista kaikkiin vaalipiireihin. Ketään ehdolle pyrkivää jäsentä ei rajata pois eikä keneltäkään vaadita sitoutumista muuhun kuin Sähköliiton eteen tehtävään työhön. Ainoa vaatimus on, että listalle asettuvat ehdokkaat haluavat yhtenäistää liittoa sisäisesti sekä poistaa jäseniä jakavan ja heikentävän ryhmätoiminnan. Mitä enemmän ehdokkaita asettuu Sähköliiton avoimelle listalle, sitä vahvemmin liitto jatkaa uudistumisen tiellä.

Jäsenten Sähköliitto vaaliliitto jää historiaan, mutta sen aloittama työ liiton uudistamiseksi jatkuu Sähköliiton jäsenten toimesta. Kaikki aidosta järjestödemokratiasta ja Sähköliiton uudistamisesta kiinnostuneet kaikissa vaalipiireissä ovat lämpimästi tervetulleita mukaan Sähköliiton avoimelle ehdokaslistalle ehdokkaiksi tulevissa vaaleissa. Nyt ja tulevaisuudessa pitää olla mahdollisuus asettua edustajistovaalin ehdokkaaksi vain ja ainoastaan sähköliittolaisena.

 

Lisätietoa:

Sähköliiton hallituksen jäsenet:

Jari Korpela: jari.korpela@pp8.inet.fi

Perttu Sarja: perttu.sarja@gmail.com

No Comments Yet.

Leave a comment