Tiedote 2/2019

Jäsenten Sähköliitto esitti yhteislistaan siirtymistä

Jäsenten Sähköliitto esitti toukokuussa Sähköliiton hallituksen kokouksen yhteydessä Sähköliiton ryhmille, että tuleviin vuoden 2020 edustajiston vaaleihin perustettaisiin yhdessä yksi ehdokaslista, johon kaikki halukkaat voivat asettua ehdolle vaalipiireittäin sitoutumatta ryhmätoimintaan.

Esitystä perusteltiin sillä, että selkeä enemmistö edustajiston jäsenistä ja ammattiosastojen hallinnoissa kannattaa muutosta. Sähköliiton rajalliset resurssit tulisi kohdentaa liiton toiminnan kehittämiseen, eikä tarpeettomaan valtaperusteiseen jäsenten jaotteluun. Sähköliiton jäsenmäärää ei käännetä kasvuun liiton sisäisellä vastakkainasettelulla. Vaalien järjestäminen useilla ehdokaslistoilla kuluttaa myös liiton resursseja tarpeettoman paljon.

Edunvalvonnantekijöiden ryhmän veturi Henry Träff totesi heti toukokuussa, että heidän toimintansa ei ainakaan kuluta liiton resursseja, koska heidän ryhmän ehdokashankintaan ja vaalityöhön ei osallistu liiton toimitsijoita lainkaan, vaan työn tekee kentän jäsenet. Kesäkuussa hallituksen kokouksen yhteydessä Träff ilmoitti, että Edunvalvonnantekijöiden ryhmä jatkaa toimintaa vanhaan malliin omalla ehdokaslistalla.

Sähköliiton toisen ryhmän Sähköistenalojen ammattilaisten veturi Hannu Luukkonen kertoi, että he pohtivat tarkemmin yhteislistalle siirtymistä elokuussa järjestettävässä kokoontumisessaan.

Jäsenten Sähköliitto haluaa madaltaa jäsenten osallistumisen kynnyksiä. Liiton hallintoon saadaan varmimmin aktiivisimmat ja parhaat ihmiset, kun heille ei aseteta ennakkoehtoja, kuten osallistumispakkoa jonkin ryhmän toimintaan ja mukautumista ryhmän kautta ohjattuun päätöksentekoon. Halu yhteisten asioiden edistämiseen tulisi olla riittävä edellytys toimimiseen Sähköliitossa. Ryhmätoiminta hajottaa ja heikentää liittoa sisäisesti. Ryhmätoiminta kuuluu menneisyyden valtapolitiikkaan, jossa muutama henkilö otti päätäntävallan vaaleilla valituilta edustajilta. Se on lakkautettava, koska sille ei ole enää jäsenille lisäarvoa tuovia perusteita ja ryhmien ideologiset erot ovat kaventuneet lähes olemattomiin.

Jäsenten Sähköliiton edustajat ovat tällä edustajistokaudella osoittaneet, että päätökset henkilövalinnoista, sekä päätökset hallinnossa voidaan muodostaa laadukkaasti ilman erillisiä päätöksiä edeltäviä ryhmäkokouksia ja ryhmäjohdon ohjausta.

Hyvää keskikesän juhlaa!

No Comments Yet.

Leave a comment