Tiedote 1/2019

 

Yhteinen ehdokaslista edustajiston vaaleissa 2020

Jäsenten selvän enemmistön ja nykyisen edustajiston enemmistön tahtotilan kunnioittamiseksi Sähköliiton seuraavat edustajiston vaalit tulisi käydä yhdeltä ehdokaslistalta, ilman ryhmien suorittamaa ehdokasasettelua. Sähköliitossa on käyty viime vuosina keskusteluja siitä, onko liiton menestymisen kannalta edustajiston vaaleissa mielekästä jatkaa nykymuotoista ryhmätoimintaan perustuvaa toiminnan mallia, jossa koko liiton organisaatio vaaliliitoittain etsii ehdokkaita jäsenten joukosta. Ehdokashankintaan ja vaaleihin käytetään liiton resursseista niin merkittävä osa, että se väistämättä haittaa jäsenten edunvalvontaa ja asioiden hoitamista.

Vuonna 2017 ammattiosastoille tehtiin kysely, jossa kysyttiin, että tulisiko Sähköliiton vaalitapaa muuttaa siten, että vaaliliittoja ei olisi ja kaikki ehdokkaat olisivat sopimusaloittain, sekä vaalipiireittäin yhdellä listalla? Ammattiosastoista n. 60% oli sitä mieltä, että vaalitapaa täytyisi muuttaa. Vaalitapamuutoksesta äänestettiin viime syksyn edustajistossa ja muutos sai selkeän enemmistön tuen taakseen äänin 39 – 30. Äänestystulos ei kuitenkaan riittänyt sääntömuutokseen, koska siihen vaaditaan kolme neljäsosan enemmistö. Kysely ja edustajiston äänestys kuitenkin osoittavat, että muutokselle on jäsenistössä selkeä enemmistön tuki niin liiton hallinnossa kuin osastojenkin hallinnoissa.

Koska muutokselle on selkeä kannatus, tulee Jäsenten Sähköliitto esittämään muille Sähköliiton vaaliliitoille, että tuleviin vuoden 2020 edustajiston vaaleihin perustettaisiin yhdessä yksi ehdokaslista, johon kaikki halukkaat voivat asettua ehdolle sitoutumatta ryhmätoimintaan. Jäsenistön tahdon toteuttamiseksi ei ole siis välttämätöntä tehdä sääntömuutosta, vaan vaalit voidaan ohjata yhden listan suuntaan myös nykyisten vaaliliittojen yhdessä niin sopien.

Jäsenistöllä täytyy olla mahdollista lähteä ehdolle edustajiston vaaleissa ilman mihinkään ryhmään sitoutumista. Tämän vuoksi vaaleissa pitää olla yhteislista, joka on avoin kaikille halukkaille. Avoin ehdokaslista tulee toteuttaa, vaikka kaikki nykymuotoiseen ryhmätoimintaan sitoutuneet eivät olisikaan halukkaita muuttamaan nykyjärjestelmää.

Sähköliiton jäsenmäärä on edelleen laskusuunnassa, kuten muissakin ammattiliitoissa. Sähköliiton rajalliset resurssit tulisi kohdentaa liiton toiminnan kehittämiseen, eikä tarpeettomaan valtaperusteiseen jäsenten jaotteluun. Jäsenmääräkehityksen suunta olisi muutettavissa, jos tahtoa tekemisen uudistamiseen löytyy. Jäsenten jaottelu ryhmiin vaikuttaa tarpeettomasti päätöksentekoon ja työskentelyyn Sähköliitossa. Vain kaikilla tasoilla yhdessä tekemällä Sähköliitto voi vastata nykyisiin ja tuleviin haasteisiin.

 

No Comments Yet.

Leave a comment