Tiedote 1/2017

Muutosten tuulet puhaltavat Sähköliitossa

Aikaa on kulunut paljon viimeisimmän tiedotteen jälkeen. Paljon on myös tapahtunut edustajiston marraskuisen kokouksen jälkeen. Muutoksen tuulet ovat saaneet monelta osin hyvän vastaanoton. Onkin helposti aistittavissa, että liitossa on nyt parempi henki ja tekemisen meininki. Alkuun saatetut muutokset ovat toki saaneet aikaan myös epäilyksiä ja vastustusta, kuten muutokset yleensä aina. Uskomme kuitenkin, että ajan kuluessa ihmiset huomaavat yhdessä tekemisen ja yhteen hiileen puhaltamisen tarpeellisuuden Sähköliiton menestyksen kannalta. Pienen ammattikuntaliiton vahvuus on yhdessä tekemisessä. Omaa toimintaa on myös oikeus arvioida kriittisesti, mutta kritiikin pitää perustua asiaperusteisiin, ei valtapolitiikkaan. Tähän suuntaan toimintaa on viety ja se tuntuu myös kantaneen hedelmää.

 

Uusi toimisto-organisaatio aloitti tammikuussa

Sähköliiton organisaatio koki alkuvuonna merkittävän muutoksen, kun sitä järjestettiin vastaamaan paremmin ajan haasteita ja tarpeita. Muutoksella pyritään ennen kaikkea joustavoittamaan Sähköliiton toimintatapoja, jakamaan työntekijöiden työkuormaa tasaisemmin, sekä mahdollistamaan organisaation oppiminen. Sähköliiton toimiston uusi organisaatio perustuu tiimimäiseen tapaan toimia. Moniportainen esimiesjärjestelmä päällikkötitteleineen purettiin organisaatiouudistuksen myötä. Pyrkimyksenä on se, että toimiston väki on mahdollisimman tasa-arvoisessa asemassa ja töitä tehdään yhdessä ilman pitkiä komentoketjuja.

Muutos toteutettiin edellisistä muutoksista poiketen yhteistyössä henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettelyä käyttäen. Nyt tehty organisaatiomuutos ei vaatinut henkilöstövähennyksiä ja työnkuvamuutoksetkin pysyivät kokonaisuutena varsin maltillisina.

 

Järjestötoimintaan uusi suunta

Sähköliiton järjestötoimintaan on tarkoitus panostaa merkittävästi tulevina vuosina. Järjestötiimiin on rekrytointien ja työnkuvamuutosten ansiosta saatu yli kaksinkertainen määrä työntekijöitä aiempaan nähden. Järjestötoiminta nostetaan nyt toiminnan keskiöön, jotta jäsenhankintaan ja organisaation kokonaisvaltaiseen kehittämiseen kyetään panostamaan kaikilla tasoilla yksittäisestä jäsenestä aina liiton johtoon saakka.

Järjestämistyön pilotointi aloitetaan Helsinki - Uusimaa alueella. Samaan aikaan aloitetaan käynnit niissä osastoissa, joiden toiminta on hiipunut. Järjestäytymiseen ja nuorten näkemyksiin liittyviä asioita selvitetään kyselyillä kevään aikana. Kyselyiden tulosten perusteella toimintaa suunnataan jäsenten näkemysten ja tarpeiden mukaan.

 

 Uutta hallitustyöskentelyssä 

Sähköliiton hallituksen kokouksia perinteisesti edeltäneistä ryhmäkokouksista on päätetty luopua virallisena osuutena. Nyt hallituksen jäsenet kutsutaan kokousta edeltävänä päivänä hallituksen iltakouluun yhdessä keskustelemaan ja jatkojalostamaan kokouksen asialistan aiheita. Aikaisemmin vain ryhmät kokoontuivat erikseen jokaisen kokouksen alla. Muutos aiempaan on ollut merkittävä ja se on todettu laajasti onnistuneeksi. Nykyinen tapa toimia on lähellä vaaliliittomme arvoja. Meillä ei ole tarvetta ryhmäkokouksiin, koska tavoitteenamme on yhtenäinen Sähköliitto.

 

Vaaliliiton suunta ja tavoitteet

Kuten usein aiemminkin olemme todenneet, on Jäsenten Sähköliitto -vaaliliiton toiminnan päämäärä edelleen selkeä. Emme ole muuttamassa toimintaamme perinteisen ryhmän kaltaiseksi, vaan toimimme vain sen vuoksi, että ryhmätoiminnasta ja sen haittapuolista päästään eroon. Esimerkkimme näyttää myös vaikuttaneen ja monet ryhmätoiminnassa mukana olevat ovat alkaneet kyseenalaistaa ryhmätoiminnan merkityksen ja tarpeen liitossa. Toivotamme tervetulleiksi mukaan toimintaamme kaikki Sähköliittolaiset, jotka haluavat liittyä porukkaamme rakentamaan avoimempaa, yhteisöllisempää ja jäsenlähtöisempää Sähköliittoa.

 

Mukavaa pääsiäisen aikaa ja hyvää alkanutta kevättä!

No Comments Yet.

Leave a comment