Häntä heiluttaa taas koiraa

tal09-tapio-heikkinen-blogi

Puheenjohtaja Heiniluoma julkaisi Sähköliiton jäsenlehden sähköjohtopalstalla taas poikkeuksellisen kirjoituksen.  Tämä ei ollut enää mikään varsinainen yllätys, kun vaalien yhteydessä on jo totuttu monenlaisiin ylilyönteihin puheenjohtajan ja muutaman muunkin taholta. On perusteetta peloteltu kommunisteilla, SAK:sta irtautumisella, liiton hajoamisella, liittoyhteistyön päättymisellä ja syytetty muita vaaliliittoja SDP-vastaisuudesta, populismista, sekä turhista lupauksista. Äänestysaikana havaittua äänestäneiden tiedon vuotoa ja siitä keskusvaalilautakunnalle selvityspyynnön tekemistäkin Heiniluoma surutta väittää julkisesti vaalien jälkeiseksi mielikuvituksen tuotteeksi. Hän varsin hyvin tietää keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana, että asiaa pyydettiin selvittämään jo äänestysajan kuluessa, kun asia havaittiin. Tulee väistämättä mieleen, että onko näissä vaaleissa kaikilla tarkoituksena ajaa jäsenten etuja, vai onko joillain tärkein motiivi henkilökohtaisten valtatavoitteiden saavuttaminen.

Puheenjohtaja Heiniluoma kertoo sähköjohtopalstalla, että vaalitulos on yksityiskohdiltaan salainen, kunnes keskusvaalilautakunta sen vahvistaa. Edellisissä vaaleissa 2012 alustava vaalitulos oli heti julkinen ja siitä oli yksityiskohtainen nimet sisältävä koko sivun juttu lokakuun Vasamassa ennen keskusvaalilautakunnan vahvistusta. Todellinen syy mahdollisimman pitkään salaamiseen on tällä kertaa se, että vahvistamattoman tuloksen mukaan Edunvalvonnantekijät kokivat Heiniluoman johdolla Sähköliiton historian suurimman vaalitappion menettäen ensimmäistä kertaa liiton yli 60-vuotisessa historiassa enemmistöasemansa. Edunvalvonnantekijät menettivät yli 20 edustajapaikkaa verrattuna edellisiin vaaleihin, Jäsenten Sähköliiton ollessa vaalien suurin voittaja. Tarkempiin tuloksiin on helppo palata tuloksen vahvistamisen jälkeen.

Heiniluoma julistaa sähköjohtopalstalla Edunvalvonnantekijät vaalivoittajaksi ja itseoikeutetuiksi hallituksen muodostajiksi ikään kuin eduskuntavaaleissa, jossa suurin puolue toimii hallituksen muodostajana. Jäsenten Sähköliitto -vaaliliiton hän aikoo kirjoituksen perusteella jättää kylmästi ilman hallituspaikkoja ja se on hänen mukaansa jäsendemokratiaa. Tällöin hän tietysti edelleen käyttäisi enemmistövaltaa Sähköliiton hallituksessa ja nykyinen toiminta voisi vapaasti jatkua. Se on Heiniluoman näkemys ryhmänsä julkisista periaatteista, tasa-arvosta ja demokratiasta. Mielestäni hän paljastaa samalla kirjoituksellaan tulkintansa keskeisimmän vaaliteesinsä ”Liitto olemme me. Yhdessä.” todellisesta merkityksestä. Kirjoituksen perusteella hän tarkoittaakin selvästi sanalla ”me” vain omaa vaaliliittoaan. Heiniluoma kertoo myös käytännössä suoraan olevansa ainoa oikeutettu puheenjohtaja, koska edustaa suurinta vaaliliittoa.

Mielestäni asiat eivät kuitenkaan ole näin yksinkertaisia. Sähköliitto ei ole eduskunta, vaan yhdistys ja kaikilla vaaleihin osallistuneilla vaaliliitoilla on oltava oikeus asettaa hallintoon edustajia vaalituloksen edellyttämä määrä, jos jäseniä halutaan kunnioittaa. Mitään vaaliliittoa ei siis tule sulkea ulos hallituksesta ja puheenjohtajan valitsee marraskuussa kokoontuvan edustajiston enemmistö, ei mikään yksittäinen vaaliliitto tai varsinkaan sen vetäjä. On poikkeuksellista, että liiton istuva puheenjohtaja näin suoraan julkisesti esittää valtaa itse itselleen, vielä vaalitappion jälkeen. Toisaalta se on ainoa keino, jolla vielä voidaan yrittää lakaista maton alle viime aikaisia kirjoituksia ja vaalityötä joka ei välttämättä kestä päivän valoa.

Heiniluoman lyhyenä puheenjohtajakautena Sähköliitto on ottanut mielestäni suuria askelia arveluttavaan suuntaan. Johdon repivien kirjoitusten lisäksi on otettu selviä askelia suljetumman Sähköliiton suuntaan. Nyt vaalitulos ja ehdokasasettelunkin tulosta haluttiin aiemmista vaaleista poiketen pitää pimennossa mahdollisimman pitkään. Keskusvaalilautakuntakaan ei ole juuri ryhtynyt toimiin äänestysaikana tulleen selvityspyynnön johdosta. Edunvalvonnantekijöiden johdolla vaikuttaakin olevan ihmeellinen usko siihen, että vaalien aikana esiin nostetut asiat voitaisiin vielä sivuuttaa jollain kepulikonstilla.

Jo useasta lähteestä kantautuneiden väitteiden mukaan Digian äänestysaikana vuotamat äänestäneiden luettelot olisivat olleet kaikkien vaaliliittojen käytettävissä. Olisi hienoa tietää, kuka tätä valheellista tietoa levittää kentälle ja minkä vuoksi. Tietoa äänestäneiden luetteloiden olemassaolosta ei ole ollut muilla vaaliliitoilla. Jos olisi ollut, niin Jäsenten Sähköliitto ei olisi hyväksynyt tällaisen tiedon olemassa oloa tai käyttöä lainkaan.

Uskon, että Heiniluoman on turha nostaa hattua siitä, että Sähköistenalojen ammattilaiset eivät ole ottaneet kantaa vaaliliittomme verkkosivulla 20.9 julkaistuun blogi-kirjoitukseen, koska totuus tulee kyllä vielä ilmi. Tällöin voi hyvinkin käydä niin, että väliaikainen puheenjohtajamme joutuu vielä syömään hattunsa.

No Comments Yet.

Leave a comment