Häntä heiluttaa koiraa jälleen

logo_pieni

Sähköliiton puheenjohtaja Tero Heiniluoma kutsui tänään 17.11. yllättäen koolle ylimääräisen liiton hallituksen kokouksen. Kokoukselle esitettiin ilman ennakkovalmistelua ja liiton henkilöstörekrytointeja koskevia linjauksia kahden uuden toimitsijan palkkaus ja järjestövastaavana toimineen  Juha Jumiskon ylentäminen järjestöpäälliköksi. Palkkauspäätökset tehtiin äänestyspäätöksinä Edunvalvonnantekijöiden hallituksen jäsenten äänillä. Kaikki valitut henkilöt olivat puheenjohtaja Heiniluoman lähipiiriin kuuluvia ja Edunvalvonnantekijöiden toiminnassa ”kunnostautuneita” työntekijöitä. Valituille työntekijöille tehtiin välittömästi työsopimukset ilman koeaikaa ja heille kirjoitettiin irtisanomissuojasopimukset viideksi vuodeksi.

Päätöksellä Heiniluoma halusi ilmeisesti aiheuttaa liitolle mahdollisimman paljon toiminnallista ja taloudellista tappiota puheenjohtajakautensa viimeisenä päivänä. Päätöksellä pyrittiin myös kiristämään liiton uutta edustajistoa. Päätös purkautuu, jos Jäsenten Sähköliitto -vaaliiton ja Sähköisten alojen ammattilaisten -vaaliliiton edustajat suostuvat Heiniluoman vaatimuksiin liittohallinnon jakamisesta. Heiniluoman vaatimus on se, että Edunvalvonnantekijöille tulee enemmistö hallitukseen ja hän jatkaa ilman vaalia puheenjohtajana.

Hallituksen päätökseen sisältyy myös viiden vuoden irtisanomissuojasopimuksen tarjoaminen liiton henkilökunnalle. Tätä päätöstä Heiniluoma perusteli demonisoimalla muut vaaliliitot ja esittämällä asian niin, että ilman irtisanomissuojaa uusi hallinto ryhtyy kostamaan Edunvalvonnantekijöitä lähellä oleville työntekijöille. Tämäkin päätös syntyi Edunvalvonnantekijöiden äänillä.

Vaikuttaa siltä, että Heiniluoma aikoo ajaa Sähköliiton toimintakyvyttömäksi ja pahimmillaan konkurssin partaalle. Hallituksen tekemät päätökset voivat luoda liiton jäsenmaksulle korotuspainetta ja lisätä jäsenkatoa. Tällä edustajistokaudella Sähköliiton jäsenmäärä on alentunut jo noin 2000:lla maksavalla jäsenellä tehden satojen tuhansien eurojen aukon liiton käytettävissä oleviin resursseihin. Heiniluoma jättää tekemillään pakkopäätöksillä liiton uudelle edustajistolle ja hallitukselle raskaan perinnön.

Hallituksen päätöksiin johtanut tapahtumaketju sai alkunsa siitä, kun vaalituloksen selvittyä Heiniluoma julisti Vasamassa olevansa ainoa oikeutettu puheenjohtaja, koska edustaa suurinta vaaliliittoa. Tämän jälkeen Heiniluoma tarjosi heti liittosihteerille sopimusta, jolla valta olisi jaettu siten, että Jäsenten Sähköliitto olisi jätetty ilman hallituspaikkoja ja johtokuntapaikkoja. Samaa toistettiin useampaan otteeseen muiden Edunvalvonnantekijöiden hallitusryhmään kuuluvien toimesta terästäen uhkauksilla jättäytyä pois kokouksesta, jos vaadittuun jakoon ei suostuta. Myös järjestö- ja nuorisovastaava uhkasi useiden jäsenten kuullen, että Edunvalvonnantekijöiden edustajat jättäytyvät pois kokouksesta, jos kiristykseen ei suostuta.

Kun tämä ei käynyt muille vaaliliitoille, keksi Heiniluoma uuden laskutavan siihen, miten hallitus- ja johtokuntapaikat jaettaisiin vaaliliittojen kesken. Paikat on aina jaettu Sähköliitossa edustajapaikkojen mukaista prosenttiosuutta hyväksi käyttäen. Nyt olisikin pitänyt jakaa paikat suhteellista laskutapaa käyttäen, jolloin Edunvalvonnantekijät saisivat puolet hallituspaikoista huolimatta vaalituloksesta. Heiniluoma ja Alakoski väittävät myös uusimmassa Vasamassa, että näin on toimittu ennenkin, vaikka hyvin tietävät, ettei ole. Jäsenten Sähköliitto -vaaliliiton toiminnassa on henkilöitä jotka ovat osallistuneet hallintopaikkoja koskevien laskelmien laatimiseen usean edustajistovaalin jälkeen. Suhteellista laskentatapaa ei ole käytetty aikaisemmin. Viimekädessä kyse on myös siitä, että yhdistyslain ja liiton sääntöjen mukaan liiton hallinnon valitsee edustajisto. Onkin kyseenalaista voidaanko sellaisista asioista edes neuvotella ja sopia ohi korkeimman päätöksentekoelimen.

Perjantaina 18.11. kokoontuva edustajisto joutuukin pohtimaan suostuuko se luopumaan oikeudestaan päättää liiton asioista kiristyksen edessä. Jos näin tapahtuu, se ei ainakaan ole jäsenistön edun mukaista. Liitto on edelleen jäseniään varten, eivätkä jäsenet liittoa varten.

No Comments Yet.

Leave a comment