Tavoite

Haluamme rakentaa Sähköliitosta AY-kentän parhaan ammattiliiton

Haluamme saada mukaan ne ihmiset, jotka haluavat rakentaa yhtenäisemmän, yhteisöllisemmän ja avoimemman Sähköliiton. Haluamme yhdessä rakentaa Sähköliiton, johon yhä useammat Sähköisillä aloilla työskentelevät haluavat kuulua. Ryhmiin jakautumattoman Sähköliiton, jonka puolesta kaikilla on mahdollisimman pieni kynnys toimia. Sähköliiton, jossa ketään ei syrjitä, jossa kaikkien osaaminen ja ideat hyödynnetään. Sähköliiton joka on edelläkävijä edunvalvonnan, järjestötoiminnan ja tiedotuksen kaikilla osa-alueilla. Sähköliiton jossa on toimivat selkeät roolit jäsenille, luottamushenkilöille, ammattiosastoille, hallinnolle, työntekijöille ja johdolle.

Sähköliiton ja koko Ay-liikkeen toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti. Ammattiliiton jäsenyys ei ole palkansaajille enää niin itsestään selvää kuin aiemmin. Sähköliiton jäsenmäärä on edelleen laskussa. Jäseniä on yhä haastavampaa saada kiinnostumaan, sekä sitoutumaan pitempiaikaisesti järjestötoimintaan. Aktivoidessaan jäseniään Sähköliitto taistelee heidän vapaa-ajastaan. Jäsenet ovat yhä kiireisempiä, harrastuksia ja kiinnostuksen kohteita on yhä enemmän, niitä on helpompi löytää ja ne vaihtuvat nopeasti. Sähköliitto ja sen toimintatavat on uudistettava kaikilla organisaation tasoilla vastaamaan paremmin jäsenten tarpeita ja mahdollisuuksia osallistua.

Haluamme lakkauttaa ryhmätoiminnan

Haluamme purkaa ihmisten osallistumisen kynnyksiä. Liiton hallintoon saadaan varmimmin aktiivisimmat ja parhaat ihmiset, kun heille ei aseteta ennakkoehtoja, kuten kumartamista jollekin liiton sisäiselle ryhmälle. Halu yhteisten asioiden edistämiseen tulisi olla riittävä edellytys toimimiseen Sähköliitossa. Ryhmätoiminta on lakkautettava, koska sille ei ole enää jäsenille lisäarvoa tuovia perusteita. Ryhmien ideologiset erot ovat kaventuneet lähes olemattomiin. Ryhmät ovat olemassa enää lähinnä vallankäytöllisten perusteiden vuoksi. Sähköliiton valta on helppo keskittää pienelle joukolle ihmisiä ryhmätoiminnan avulla.

Organisaatiokäytäntöjen muutokset ovat kestoltaan monivuotisia. Se vaatii tahtoa ja aikaa, mutta jostain on aloitettava. Muutoksessa on olennaista ajattelutavan muutos. Järjestön päätöksenteon ja hallinnon järjestämisessä se edellyttää myös sääntöjen ja sitä kautta vaalimenettelyn uudistamista. Jäsenten Sähköliiton idea perustuu jäsenten jo pitkään esille tuomaan tahtotilaan vaikuttaa liiton ja sitä kautta omiin asioihinsa ilman, että liiton päätöksenteon ulkopuolella olevat ryhmät sanelisivat sen missä mennään. Sähköliiton päätöksenteossa eniten kannatusta saanut esitys voittaa ja tulee samalla yhteiseksi päätökseksi. Jäsenten Sähköliiton periaatteena on se, että aikaa myöten päätökset liitossa voitaisiin tehdä ilman, että ryhmät tekevät ennakkopäätöksiä jotka sitovat ryhmiin kuuluvia varsinaisessa päätöksenteossa.

Jotta muutos voi toteutua ja päätöksenteko voi siirtyä ryhmiltä sinne minne se kuuluu, eli edustajistoon, on pystyttävä tekemään sääntömuutos edustajiston vaalitapaa koskien. Jäsenten Sähköliiton vaaliliiton tavoitteena on, että edustajistokaudella 2016–2020 voidaan tehdä sellaiset sääntömuutokset, että edustajiston jäsenet valitaan jatkossa ilman vaaliliittoja. Se toteutuu kun riittävä määrä edustajiston jäseniä haluaa muutosta nykyisiin toimintatapoihin ja liiton säännöt muutetaan sellaiseksi, että vaaliliittoja ja sen myötä valtaan pyrkiviä ryhmiä ei enää tarvita.

Muutos ei tapahdu nopeasti, koska nykyisellä tavalla on toimittu jo vuosikymmeniä. Muutoksen edetessä ihmiset tulevat kuitenkin huomaamaan, että on mahdollista toimia myös järkevästi toisin.

 

 

”Todellinen muutos alkaa sieltä, missä joku alkaa toimia toisin”