Strategia

Sähköliiton toiminnan on perustuttava strategiseen ajatteluun ja johtamiseen. Strateginen johtaminen on strategian ja tulevaisuusvisioiden rakentamista, tavoitteiden asettamista ja toteuttamista sekä jatkuvaa arviointia ja kehittämistä. Uusi strategiaprosessi on käynnistettävä kuluvan edustajisokauden aikana. Strategiaprosessissa tulee panostaa aiempaa enemmän sen toteutettavuuteen.