Päätöksenteko

Sähköliiton päätöksentekoon on rakennettava kokonaan uusi avoin ja läpinäkyvä toimintakulttuuri. Siinä päätöksenteko kuuluu jäsenten vaaleissa valitsemalle edustajistolle ja sen valitsemalle hallitukselle, eikä taustalla toimiville ryhmille tai muille ulkopuolisille ”lobbareille”. Emme näe tarpeelliseksi, että ryhmät keskeyttävät kokouksillaan edustajiston päätöksenteon. Emme myöskään näe tarvetta hallituksen kokousta edeltäviin ryhmäkokouksiin. Ryhmät kokoontukoon halutessaan muulloin, vaikka kokousten jälkeen.

Edustajiston kokousten toimintakulttuuria pitää voida muuttaa, koska niistä puuttuu keskustelu, kysymykset ja puheenvuorot. Jäsenistöstä tulevia esityksiäkin on hyvin vähän. Osallistavia menetelmiä hyväksi käyttäen ja kokousmenettelyä keventämällä kokouksista voidaan saada sellaisia, että edustajien osallistumisen kynnys madaltuu. Edustajiston jäseniä tulee kannustaa tuomaan oma mielipiteensä esiin ja ottamaan kantaa asioihin. Erilaiset näkemykset ja mielipiteet ovat rikkaus, joita meidän tulee kaikessa tekemisessämme ja päätöksenteossamme vaalia. Osaaminen ja pätevyys nousevat näistä tekijöistä. Samalla korostamme jokaisen edustajistoon valitun jäsenen tärkeyttä päättäjänä ja tuomme liiton lähemmäs jäseniään. Kun liiton toiminta saadaan avoimemmaksi ja edustajiston toiminta paremmin jäsenten tietoon, niin esityksiäkin saadaan varmasti jatkossa enemmän jäsenistöltä.