Järjestötoiminta

Jäsenten Sähköliitto haluaa, että järjestöosaaminen pidetään jatkossa toiminnan keskiössä. Osaamiseen ja tutkittuun tietoon perustuva järjestötoiminta luo resurssit parhaiden mahdollisten työehtojen rakentamiseen, mahdollistaa tehokkaan edunvalvonnan ja laadukkaat jäsenpalvelut.

Edellisellä edustajistokaudella järjestötoiminta ajettiin alas, kun valtapoliittisin perustein päätettiin lakkauttaa koko järjestöyksikkö Sähköliiton organisaatiosta. Sähköliiton jäsenmäärä on tämän jälkeen ollut historian jyrkimmässä pitkäkestoisessa laskussa ja luottamusmiesten määräkin on huolestuttavassa luisussa. Tällaiseen hulluuteen ei ole enää varaa.

Järjestötoiminta on Sähköliiton aivot. Se on työtä, jolla määritetään organisaation toimintatavat aina oppilaitos- ja työpaikkatasolta liiton johtoon, keskusjärjestöön ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon saakka. Sillä määritetään yksityiskohdat ja luodaan edellytykset eri tasoilla tapahtuvaan toimintaan, sekä eri tasojen yhteistyöhön. Toimivalla järjestötoiminnalla vaikutetaan jäsenten osaamiseen kaikilla toiminnan tasoilla. Sillä mahdollistetaan jäsenten ja luottamushenkilöiden määrän kasvu, joka vaikuttaa jäsenille tarjottavan edunvalvonnan tasoon merkittävästi resurssien lisääntyessä.

Sähköliiton tulevaisuuden kannalta keskeinen asia on jäsenmäärän laskun pysäyttäminen ja sen kääntäminen uudelleen nousuun. Myös luottamushenkilöiden ja ammattiosastoaktiivien määrä on saatava nousuun. Tämä edellyttää, että Sähköliiton on “palattava juurilleen” ja rakennettava todellista yhteisöllisyyttä kaikille toiminnan tasoille. Liitto on etääntynyt jäsenistään ja yksilöllisyys on syrjäyttänyt yhdessä tekemisen.

Ammattiosastojen roolia on jatkossa korostettava. On löydettävä keinoja siihen, että osastojen aktiivit saadaan myös mukaan järjestötoiminnan kehittämiseen. Toiminnan painopistettä ja järjestämistyötä olisi saatava siirrettyä lähemmäs työpaikkatasoa. Se ei kuitenkaan onnistu, jos yhteys liiton toimistolta osastoihin ja työpaikoille on nykyisellä tasolla. Sähköliitto ja ammattiosastot on saatava tiiviimmin toimimaan yhtenä joukkueena.