Blogi

Edustajiston vaalit Vasamassa

  Vaaliliitollemme ilmoitettiin viime viikolla, että Vasaman tämänvuotisiin numeroihin tulee juttusarja ”Edustajiston vaalit 2016”. Mielestämme edustajiston vaaleista kertova juttusarja on todella hyvä idea. Jos Sähköliiton vaaleihin halutaan paljon ehdokkaita ja saada äänestysaktiivisuus korkealle, täytyy vaalien olla hyvin esillä. Vaaliliittomme ilmoitti Vasaman toimitukselle, että toimitamme mielellämme materiaalia juttusarjaan, edellyttäen tietenkin, että jutuissa kohdellaan kaikkia vaaliliittoja tasapuolisesti.…
Lue lisää

Miksi Sähköliiton strategiaa ei toteuteta?

Sähköliiton edustajisto hyväksyi yksimielisesti liitolle strategian vuonna 2012. Strategia piti päätöksen mukaan panna toimeen seuraavana nelivuotiskautena. Keskeisimmät asiat strategiassa ovat liiton järjestö-organisaation uudistaminen, työehtosopimustoiminnan uudistaminen ja liittoyhteistyön tiivistäminen. Tarkoituksena oli tehostaa resurssien käyttöä. Liiton tärkeimmän tehtävän, työehtosopimustoiminnan osalta strategia tähtää neuvottelu- ja sopimustoiminnassa kaikki liiton sopimusalat yhdistävään ja eri toimialojen erityispiirteitä huomioivaan sähköisten alojen työehtosopimukseen.…
Lue lisää

Kilpailukykysopimus

Sähköliiton hallitus hyväksyi 4.3. pitämässään kokouksessa kilpailukykysopimuksen äänestyspäätöksen jälkeen. Minua jäi kuitenkin ihmetyttämään Sähköliiton julkaisemassa tiedotteessa esitetyt päätöksen edellytykset ja perustelut. Edellytyksistä kerrotaan seuraavasti: ”Työehtosopimusten jatkamisen edellytyksenä on myös se, että kilpailukykysopimuksella korvataan hallituksen valmistelemat pakkolait ja että hallitus jättää toteuttamatta olevat 1,5 miljardin euron lisäleikkaukset ja veronkorotukset.” Useat muut ammattiliitot, jotka hyväksyivät sopimuksen, edellyttivät hallitukselta…
Lue lisää

Vaaliliitoista, ryhmistä ja salaseuroista

Jäsenten Sähköliitto vaaliliiton perustaminen on kirvoittanut paljon mielipiteitä, huhuja ja väitteitä vaaliliiton tarkoitusperistä. Olen myös saanut useita yhteydenottoja puolesta ja vastaan. Vaaliliittoamme on kiitetty siitä, että vihdoinkin joku uskaltaa nostaa asioita esille. On kiitetty sitä, että nyt on todellinen vaihtoehto ryhmätoiminnalle. On kiitetty siitä, että uskallamme tavoitella kaikkien yhteistä etua. On myös kiitetty siitä, että…
Lue lisää

Vastavuoroisuutta

Sähköliitto on teettänyt erittäin mielenkiintoisen tutkimuksen, josta ei ole juurikaan tiedotettu Sähköliiton jäsenistölle. Syksyllä 2012 valmistuneessa opinnäytetyössä tutkitaan Sähköliiton jokapäiväisen toiminnan kehittämistä, keskittyen liiton hallituksen ja toimihenkilöiden väliseen työnjakoon. Tutkimuksen on tehnyt opinnäytetyönä Sähköliiton sopimusvastaava Jari Ollila(silloinen alueasiamies). Kun opinnäytetyön tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä vertaa Sähköliiton nykyisiin toimintatapoihin, tulee helposti mieleen, että onko Sähköliiton johto lukenut…
Lue lisää

Ryhmäytyminen ja ryhmän oikeutus

Ihminen on lähtökohtaisesti sosiaalinen laumaeläin ja muodostaa pienryhmiä sosiaalisissa tilanteissa. Pienryhmän tunnusmerkeiksi voidaan todeta ainakin se, että sen koko mahdollistaa kaikkien jäsenten tunnistamisen, jäsenet kokevat kuuluvansa ryhmään, kaikilla jäsenillä on vuorovaikutusta keskenään ja ryhmällä on yhteinen tehtävä tai tavoite. Ryhmä voi olla myös löyhä suurryhmä, jonka vaikuttimena toimii vaikka samanlaisten yhteiskunnallisten arvojen jakaminen. Pienryhmä muotoutuu…
Lue lisää

PANEELISSA KUULTUA

Volttipäivien 8.8.2015 paneelikeskustelussa keskusteltiin Sähköliiton ryhmätoiminnasta ja sen tarpeellisuudesta. Keskustelu oli mielenkiintoista mielipiteiden jakautuessa jyrkästi panelistien välillä. Panelisteina olivat Edunvalvonnantekijöiden ryhmää edustaneet Sähköliiton neuvottelupäällikkö Tero Heiniluoma ja Sähköliiton nuoriso- ja järjestövastaava Juha Jumisko, Sähköistenalojen ammattilaisia edustanut Sähköliiton liittosihteeri Hannu Luukkonen, sekä ryhmien ulkopuolisena Sähköliiton edustajiston, mediaryhmän, sähköistysalan johtokunnan ja tes-neuvottelukunnan jäsen Antti Heikkinen. Itse toimin…
Lue lisää

TERMIEN VÄÄNTELYÄ

Mikä on ryhmä? Mikä on vaaliliitto? Mitä on ryhmätoiminta? Mikä on ryhmäpäätös? Miten ryhmät muodostuu? Mitä tapahtuu jos ryhmät lakkautetaan? Nämä ovat kysymyksiä, joihin katson tarpeelliseksi pureutua erillisellä kirjoituksella. Kysymykset ovat keskeisiä asioita Jäsenten Sähköliitto vaaliliiton ideologiassa. Kysymykset nousivat esiin myös Volttipäivien paneelikeskustelun puheenvuoroissa. Nämä kysymykset voi ymmärtää useammalla tavalla. Kysymyksissä on myös termejä, joiden…
Lue lisää